01/2002 - 12/2002

jsem pracoval na částečný úvazek v oddělení zajištění v ČPP, a.s. (významná pojišťovna na Českém trhu). Původně mezi mé hlavní odpovědnosti patřil překlad textů mezi Angličtinou a Češtinou. Dále práce zahrnovala některé aspekty obligatorního zajištění. Později jsem samostatně pracoval na interním projektu a dále spolupracoval jak na obligatorním tak i na fakultativním zajištění
08/2001 - 12/2001
jsem pracoval pro Roland Berger Strategy Consultants na pozici Graphics Coordinator. Pozice zahrnovala samostatnou práci ve dvou rovinách. Převážnou částí byla grafická úprava prezentací v PowerPointu, menší část byla analytická práce a správa sítě. Součástí byla rovněž koordinace studentů na pozicích Business Analyst. Práce vyžadovala znalost hlavně angličtiny, ale také němčiny
19/2/2001 - 16/3/2001
Ogilvy PR - stáž byla součástí PR Akademie 2001. Pracoval jsem na přidělených projektech. Vyžadovala se samostatná práce a pozitivní přístup, ale měl jsem také možnost konzultovat s mentorem
10/1998 - 03/2001
jsem pracoval pro SCO Information Centre v Praze, kde jsem se zabýval různými marketingovými aktivitami (event management, customer relations, customer support, grafika) a také překládáním anglických, německých a maďarských textů do některého z uvedených jazyků nebo češtiny či slovenštiny.

Home Contact / Kontakt English Česky Deutsch